ODANIN KURULUŞ AMACI

Türkiye'de gelişen Oto Lastik Sektörüne paralel Konya'da da bu Sektör büyük gelişme ve ilerleme kaydetmiştir. Ancak Sektörün
hakkını arayabilecek, kendine has bir odası 2002 yılına kadar olmamıştır. Bu sebeple Konya'da değişik Oda bünyelerinde dağınık vaziyette bulunan Oto Lastikçi esnafı adını duyurmak ve sektöre faydalı işler yapabilmek, sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla biraraya gelmiş Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nın da yardım ve destekleriyle kendi Odasını kurmuştur.

ODANIN TANIMI

507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 1 nci maddesinde de belirtildiği üzere, "Esnaf ve Küçük Sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan Kamu Kurum niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarına Esnaf ve Sanatkarlar Odası" denir.

ÇALIŞMA KONULARI HAKKINDA GENEL BİLGİ

507 Sayılı Kanun'un 22 nci maddesinde de belirtildiği üzere
Özetle çalışma konuları ;

- Uyulması zorunlu mesleki kararları almak,
- Üyelerin çalışma konularına giren işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak bakımından lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve icap eden tesisleri kurmak,
- Oda üyeleri ile müşterileri arasında iş münasebetinden dolayı çıkacak anlaşmazlıkları çözmek.


Sohbet odaları Sohbet odaları Sohbet,Sohbet Odaları Sohbet Odaları Sohbet Sohbet Odaları Sohbet Sitelesi Sohbet Sohbet Et Sohbet Et